La Euro Hotels Grivita internetul este gratuit, atat in camera, cat si la restaurant. Asa vei putea fi in permanenta in legatura cu partenerii de afaceri si cu cei dragi.

Reteaua wireless merge foarte bine!

CERTIFICAT DE CLASIFICARE

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI

FISA DE PREZERNTARE-PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI 2022

021.317.99.71

Sediu Social: Str. Gheorghe Polziu nr 4

Calea Grivitei nr.130, Sector 1
Bucuresti

021.316.83.60

reservations.grivita@euro-hotels.ro